+48 32 229 06 21

biuro@wwtpolska.pl

Oczyszczanie ścieków:

Oferujemy Państwu wykonanie projektów oczyszczania ścieków ? ?pod klucz?. Zapewniamy dobór odpowiedniej technologii, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, projektów wykonawczych, powykonawczych, uzyskanie pozwoleń na budowę. Wykonujemy badania wstępne będące podstawą opracowania technologii, dobieramy urządzenia, wykonujemy rozruchy.

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Posiadamy doświadczenie w doborze technologii oczyszczania i podczyszczania ścieków z różnych gałęzi przemysłowych:

  • przemysłu energetycznego
  • przemysłu spożywczego
  • przemysłu chemicznego
  • metalurgiczny
  • górnictwa

 Gwarantujemy dobór  i realizację odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków, w celu osiągnięcia wymaganej jakości ścieków oczyszczonych. Nasze realizacje obejmują mechaniczne, fizyko ? chemiczne metody podczyszczania ścieków oraz pełne biologiczne oczyszczalnie, pracujące w systemie z klasycznym osadem czynnym jak i bioreaktory membranowe.

Nieodzownym elementem wszystkich technik oczyszczania ścieków są tworzące się osady ściekowe, które wymagają zastosowania specjalistycznych technologii neutralizacji. Nasze linie do odwadniania osadów ściekowych oparte są na nowoczesnej, niemieckiej technologii pras filtracyjnych SIMEX.